Pravilnik o zasebnosti

I. Ime in naslov upravljalca

Upravljalec v smislu splošne uredbe o varstvu podatkov in drugih nacionalnih zakonov o varstvu podatkov v državah članicah ter drugih predpisov o varstvu podatkov:

Ime podjetja:                                            Water Revitalisation Systems – Slovenja
Številka avstrijske registracije:             FN 44817h
Company Kraj registracije:                            Innsbruck Regional Court
Davčna številka (UID):                       SI41617207
Naslov:                Belsko 4A, 6230 Postojna, SI
pletna stran:    www.grander-distribucija.si-distribucija.si 
Email:                                                            office@grander-distribucija.si
Phone:                                                            +43 676 3719180
Fax:                                                                +43 5355 5459

II. Splošne informacije o obdelavi podatkov

1. Obseg obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke naših uporabnikov zbiramo in uporabljamo samo v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje funkcionalne spletne strani in naše vsebine in storitev. Osebni podatki naših uporabnikov se zakonito zbirajo in obdelujejo šele po pridobitvi soglasja zadevnega uporabnika. Izjeme veljajo za primere, ko pridobitev predhodnega soglasja zaradi upravičenih razlogov ni mogoča in je obdelava podatkov dovoljena s pravnimi določili.

2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

V primerih, ko pridobimo privolitev posameznikov, na katere se nanašajo podatki, je pravna podlaga za njihovo obdelavo člen 6 (1) (a) splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR).

Enako čl. 6 (1) (b) BDPR služi kot pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, ki so potrebni za izvedbo pogodbe, v katero je vpisan posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo. To vključuje tudi postopke obdelave, potrebne za izvajanje predpogodbenih ukrepov.

V primerih, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti našega podjetja, kot pravna podlaga služi čl. 6 (1) (c) BDPR.

Če je za obdelavo osebnih podatkov potreben bistveni interes posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druga fizična oseba, služi kot pravna podlaga čl. 6 (1) (d) BDPR.

V primerih, ko je obdelava podatkov nujna za zaščito legitimnih interesov našega podjetja ali tretje osebe in kjer interesi kot tudi temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne odtehtajo navedenih interesov, služi kot pravna podlaga čl. 6 (1) (f) BDPR.

3. Brisanje podatkov in čas njihovega hranjenja

Osebni podatki posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, bodo izbrisani ali onemogočeni takoj, ko poteče namen shranjevanja. Osebni podatki se lahko shranijo, če to zahteva evropska ali nacionalna zakonodaja v obliki predpisov EU, zakonov ali drugih določb, ki veljajo za upravljalca. Podatki bodo izbrisani ali onemogočeni, če bo obdobje shranjevanja, navedeno v zgoraj navedenih pravilih, poteklo, razen če je za sklenitev ali izpolnitev pogodbe potrebno nadaljevanje hrambe podatkov.

III. Zagotavljanje spletne strani in ustvarjanje dnevnikov

1. Opis in obseg obdelave podatkov

Vsakič, ko uporabnik obišče našo spletno stran, naš sistem samodejno zbira podatke in informacije o povezanem računalnikom.

Zbirajo se sledeči podatki:

 1. Informacije o vrsti in različici brskalnika
 2. Operacijski sistem uporabnika
 3. Uporabniov ponudnik internetnih storitev
 4. Uporabnikov IP naslov
 5. Datum in čas dostopa
 6. Spletne strani, s katerih je bil uporabnik usmerjen na našo spletno stran
 7. Spletna mesta, ki jih uporabnik pokliče prek naše spletne strani

Podatki so shranjeni tudi v dnevniških datotekah našega sistema. To ne velja za uporabniške naslove IP in druge podatke, ki bi omogočili povezavo shranjenih podatkov z uporabnikom. Tovrstni podatki in drugi osebni podatki uporabnika niso shranjeni.

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Za začasno hrambo podatkov je pravna podlaga člen 6 (1) (f) Uredbe o BDPR.

3. Namen obdelave podatkov

Za dostavo spletnega mesta v računalnik uporabnika je potrebno začasno zadržanje uporabnikovega IP-naslova s strani sistema. V ta namen je treba ohraniti uporabniški IP naslov skozi celotno sejo.

Ta namen predstavlja naš legitimen interes za obdelavo podatkov v skladu s čl. 6 (1) (f) BDPR.

4. Čas shranjevanja

Podatki bodo izbrisani takoj, ko niso več potrebni za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbirani. To pomeni, da se bodo podatki, zbrani za zagotavljanje spletne strani, izbrisali, ko bo ustrezna seja potekla.

5. Pravica do ugovora in zavrnitev

Zbiranje podatkov za zagotavljanje spletne strani in njihovo shranjevanje v dnevnike je obvezno za delovanje spletne strani. Zato uporabnik nima možnosti, da bi ugovarjal temu postopku.

IV. Uporaba piškotkov

1. Opis in obseg obdelave podatkov

Naša spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki so shranjene v spletnem brskalniku. Natančneje, internetni brskalnik jih shrani v računalniški sistem uporabnika. Če uporabnik obišče spletno mesto, se lahko piškotki shranijo v uporabniškem operacijskem sistemu. Takšni piškotki vsebujejo značilno zaporedje znakov, ki omogoča jasno identifikacijo brskalnika, ko isti uporabnik ponovno obišče spletno mesto.

Piškotke uporabljamo za večjo prijaznost naše spletne strani. Za nekatere dele naše spletne strani je nujno, da je brskalnik, ki dostopa do naše spletne strani, mogoče identificirati tudi po tem, ko se uporabnik premakne z ene strani na drugo.

V teh primerih bodo naslednji podatki shranjeni in posredovani s piškotki:

 • Podatki o prijavi

Poleg tega na naši spletni strani uporabljamo piškotke, ki nam omogočajo analizo vedenja uporabnikov.

Posredujejo se lahko naslednji podatki:

 • Vnešeni iskalni izrazi
 • Pogostost obiska strani
 • Uporaba funkcij spletnega mesta

Ko uporabnik obišče našo spletno stran, je obveščen o uporabi piškotkov za namene analize in se pridobi njegovo soglasje za obdelavo osebnih podatkov, uporabljenih v tem kontekstu. V tem procesu izpostavljamo tudi to izjavo o zasebnosti.

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Člen 6 (1) (f) BDPR služi kot pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov s tehnično potrebnimi piškotki.

Člen 6 (1) (a) GDPR služi kot pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov z uporabo piškotkov za namene analize, če je bilo pridobljeno ustrezno soglasje uporabnika.

3. Namen obdelave podatkov

Namen tehnično potrebnih piškotkov je olajšati uporabo spletnih strani za uporabnike. Nekaterih funkcij naše spletne strani ni mogoče zagotoviti brez uporabe piškotkov. Od brskalnika zahtevajo, da ga je mogoče prepoznati tudi po tem, ko se je uporabnik premaknil z ene strani na drugo.

Piškotki so potrebni za naslednje aplikacije:

 • Informacije o prijavi
 • Vneseni iskalni izrazi
 • Pogostost obiska spletne strani
 • Uporaba funkcij spletnega mesta

Uporabniški podatki, zbrani s tehnično potrebnimi piškotki, se ne uporabljajo za izdelavo uporabniških profilov.

Za izboljšanje kakovosti naše spletne strani in njene vsebine uporabljamo analitične piškotke. Analitični piškotki nam sporočajo, kako se uporablja spletna stran, kar nam omogoča nenehno izboljševati naše storitve.

Piškotke uporabljamo tudi za izboljšanje kakovosti naše spletne strani za uporabnike in za lažje prihodnje obiske naše spletne strani.

Ti nameni predstavljajo naš legitimni interes za obdelavo osebnih podatkov v skladu s čl. 6 (1) (f) BDPR.

4. Obdobje shranjevanja, pravica do ugovora in zavrnitev

Piškotki se shranijo na uporabnikovem računalniku in se od uporabnika prenesejo na naše spletno mesto. To pomeni, da imate kot uporabnik popoln nadzor nad uporabo piškotkov. Če spremenite nastavitve spletnega brskalnika, lahko izključite ali omejite prenos piškotkov. Shranjene piškotke lahko kadar koli izbrišete. Brisanje piškotkov se lahko avtomatizira. Če so piškotki izbrisani, je mogoče, da nekaterih funkcij naše spletne strani ni mogoče v celoti uporabiti.

V. Glasilo

1. Opis in obseg obdelave podatkov

Uporabniki se lahko naročijo na brezplačno glasilo na naši spletni strani. Pri prijavi na e-novice nam bodo posredovani naslednji podatki, zbrani iz vhodne maske:

 • Naslov elektronske pošte
 • Osebno ime
 • Priimek

Poleg tega se med postopkom naročanja zberejo naslednji podatki:

 • IP naslov kličočega računalnika
 • Datum in čas registracije

Da bi lahko obdelali podatke, pridobimo vaše soglasje med postopkom naročanja in se sklicujemo na to izjavo o zasebnosti.

Podatki, zbrani za namen izdaje glasila, ne bodo posredovani tretjim osebam. Podatki bodo uporabljeni izključno za zagotavljanje novic.

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Člen 6 (1) (a) GDPR služi kot pravna podlaga za obdelavo podatkov po naročilu na novice, če je bilo pridobljeno ustrezno soglasje uporabnika.

3. Namen obdelave podatkov

E-poštni naslov uporabnikov zbiramo za dostavo glasila.

Drugi osebni podatki, zbrani med postopkom naročanja, se uporabljajo za preprečitev zlorabe naših storitev ali ustreznega e-poštnega naslova.

4. čas hranjenja

Podatki bodo izbrisani takoj, ko niso več potrebni za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani. To pomeni, da bo uporabniški e-poštni naslov ohranjen za čas trajanja aktivne naročnine na glasilo.

5. Pravica do ugovora in zavrnitev

Uporabnik lahko kadarkoli prekliče svojo naročnino na glasilo. Vsako glasilo vsebuje povezavo za ta namen.

Povezava ponuja tudi možnost umika soglasja za hrambo osebnih podatkov, zbranih med postopkom naročanja.

VI. Kontaktni obrazec

1. Opis in obseg obdelave podatkov

Kontaktni obrazec na naši spletni strani ponuja uporabnikom možnost, da zahtevajo, da jih kontaktiramo preko e-pošte ali telefona. Zbrani bodo naslednji osebni podatki uporabnika, ki uporablja kontaktni obrazec:

 • Osebno ime
 • Priimek
 • Naslov
 • Poštna številka
 • Mesto
 • Država

Podatki, zbrani v tem kontekstu, ne bodo posredovani tretjim osebam. Uporabljeni bodo izključno za komunikacijo z vami.

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Člen 6 (1) (a) BDPR služi kot pravna podlaga za obdelavo podatkov s soglasjem uporabnika.

Člen 6 (1) (f) BDPR služi kot pravna podlaga za obdelavo podatkov, poslanih po poslanem e-poštnem sporočilu. Če je namen sporočila po elektronski pošti skleniti pogodbo, se bo dodatno uporabljal člen 6 (1) (b) Uredbe o BDPR.

3. Namen obdelave podatkov

Sprejem e-pošte je za nas legitimen interes za obdelavo podatkov.

4. Čas hranjenja

Podatki bodo izbrisani takoj, ko niso več potrebni za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani. To pomeni, da bodo osebni podatki, poslani po e-pošti, po končanem pogovoru z uporabnikom izbrisani. Pogovor se bo štel za končanega, ko okoliščine kažejo, da je bila zadevna zadeva v celoti rešena.

5. Pravica do ugovora in zavrnitev

Uporabnik lahko kadar koli umakne svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov. Uporabnik lahko kadarkoli nasprotuje shranjevanju svojih osebnih podatkov tako, da nam pošlje e-pošto. V takem primeru pogovora ni mogoče nadaljevati.

Vsi osebni podatki, zbrani ob začetku pogovora, bodo v tem primeru izbrisani.

VII. Razkritje podatkov tretjim osebam

1. Obseg obdelave osebnih podatkov

Za obdelavo naročil in izpolnitev pogodbenih obveznosti do strank bomo osebne podatke razkrili naslednjim družbam:

 1. GRANDER Wasserbelebung Ges.m.b.H., Bergwerksweg 10, 6373 Jochberg, Austria
 2. GRANDER Export GmbH, Bergwerksweg 12, 6373 Jochberg, Austria
 3. KOM´MA – Agentur für Kommunikation, Marketing, PR, Steinerbach 47c, 6372 Oberndorf i.T., Austria
 4. IPF - Implosionen Photonenfeld Forschung, Bergwerksweg 10, 6373 Jochberg, Austria

Naslednji osebni podatki bodo razkriti zgoraj omenjenim podjetjem:

 1. Ime podjetja
 2. Osebno ime
 3. Priimek
 4. Naslov
 5. Poštna številka / mesto
 6. država
 7. Strankina ID številka
 8. Elektronski naslov
 9. Telefonska številka

Če zahtevate brošure in informacijske letake ali kupite blago, bomo shranili vaše podatke, da bomo lahko obdelali vaše naročilo. V takem primeru bomo razkrili osebne podatke, in sicer:

1. Ime podjetja
2. Osebno ime
3. Priimek
4. Naslov
5. Poštno številko / mesto
6. Država

naslednjim družbam za dostavo:

1. General Logistics Systems Austria GmbH, Traunuferstrasse 105a, 4052 Ansfelden, Austria
2. LM Logistikmakler.com e.U., Krokusstrasse 7, 4621 Sipbachzell, Austria
3. Österreichische Post AG/Austrian Post, Rochusplatz 1, 1030 Vienna, Austria

2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Podatki se razkrijejo zgoraj navedenim strankam, da izpolnijo pogodbo, v katero je uporabnik vstopil, ali za izvajanje predpogodbenih ukrepov. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je čl. 6 (1) (b) BDPR.

3. Namen obdelave podatkov

Zbrani podatki so potrebni za izpolnitev pogodbe. Zbrani podatki so potrebni tudi za identifikacijo uporabnika in zagotovitev pravilne dostave zahtevanega blaga.

4. Čas hranjenja

Podatki bodo izbrisani takoj, ko niso več potrebni za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani.

To pomeni, da bodo podatki, zbrani v postopku registracije, potrebni za izpolnitev pogodbe ali izvedbo predpogodbenih ukrepov, izbrisani takoj, ko niso več potrebni za izvajanje pogodbe. Morda bo potrebno obdržati osebne podatke tudi po sklenitvi pogodbe, da bi izpolnili pogodbene in pravne obveznosti.

5. Pravica do ugovora in zavrnitev

Kot uporabnik imate pravico kadarkoli prekiniti registracijo. Kadarkoli lahko zahtevate popravo vaših osebnih podatkov.

Podatki, potrebni za izpolnitev pogodbe ali izvedbo predpogodbenih ukrepov, se lahko izbrišejo le, če izbris ne krši pogodbenih ali pravnih obveznosti.

VIII. Vtičniki za družabne medije

1. Obseg obdelave osebnih podatkov

Naša spletna stran uporablja družabne vtičnike. Družabni vtičniki na naši spletni strani so privzeto deaktivirani. Podatki se bodo prenašali v ustrezno socialno mrežo le s klikom in aktiviranjem socialnega vtičnika. Aktiviranje socialnega vtičnika se konča, ko so piškotki deaktivirani ali izbrisani.

Po aktivaciji se vzpostavi neposredna povezava s strežnikom ustrezne socialne mreže. Vsebina gumba se nato prenese neposredno iz ustrezne socialne mreže v vaš brskalnik, kar v zameno vključuje vsebino v spletno mesto.

Po aktiviranju gumba bo ustrezna socialna mreža lahko zbirala podatke, ne glede na to, ali uporabljate gumb ali ne. Če ste prijavljeni v družabno omrežje, lahko vaš obisk naše spletne strani poveže z vašim računom. Če ste registrirani v družabnem omrežju in ne želite, da se podatki, zbrani ob obisku naše spletne strani, dodajo v podatke o vašem računu, se morate pred aktivacijo gumbov odjaviti iz ustreznega omrežja.

Obseg podatkov, ki jih socialne mreže zbirajo prek njihovih gumbov, je izven našega vpliva. Za informacije o namenu in obsegu zbranih, obdelanih in uporabljenih podatkov na socialnih omrežjih ter o vaših pravicah in možnostih glede nastavitev zasebnosti si oglejte izjave o zasebnosti ustreznih družabnih omrežij.

1.1. Vtičnik za Facebook (gumb za všečkanje)

Naša spletna stran vsebuje vtičnike socialne mreže Facebook, Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ZDA. Facebook vtičniki na naši spletni strani so označeni z logotipom Facebook ali gumbom Like. Pregled vseh vtičnikov Facebook najdete tukaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ko aktivirate vtičnik, se vzpostavi neposredna povezava med brskalnikom in strežnikom Facebook. Facebook bo zato prejel informacije, da ste obiskali našo spletno stran z vašim IP naslovom. S klikom na gumb Like, ko ste prijavljeni na svoj Facebook račun, boste lahko povezali vsebino naše spletne strani z vašim Facebook profilom. To Facebooku omogoča, da obisk naše spletne strani poveže z vašim računom. Opozarjamo vas na dejstvo, da mi kot operater spletnega mesta ne vemo, kateri podatki se posredujejo Facebooku in kako se uporabljajo. Za več informacij o tej temi si oglejte politiko podatkov o Facebooku:https://www.facebook.com/policy.

Če ne želite, da bi Facebook obisk naše spletne strani povezal z vašim računom, se pred odhodom na našo spletno stran odjavite s svojega računa Facebook.

1.2. Google +1

Informacije po vsem svetu lahko delite z gumbom Google +1. Z gumbom Google +1 vi in drugi uporabniki prejmete prilagojeno vsebino od Googla in njegovih partnerjev. Google shrani informacije, ki ste jih označili kot vsebino, kot tudi informacije o spletnem mestu, ki ste si ga ogledali, ko ste kliknili gumb +1. Vsebina, ki ste jo označili z oznako +1, se lahko drugim zdi kot obvestilo skupaj z imenom računa in fotografijo, ki se uporablja za Googlove storitve, na primer v rezultatih iskanja ali v vašem Googlovem profilu ali drugje na spletnih mestih in v oglasih na internetu.

Google beleži informacije o dejavnostih +1 za izboljšanje Googlovih storitev za vas in druge uporabnike. Če želite uporabljati gumb Google +1, potrebujete javni Googlov profil, ki je viden po vsem svetu in vključuje vsaj ime vašega računa. To ime bo uporabljeno v vseh Googlovih storitvah. V nekaterih primerih lahko to ime nadomesti drugo ime, ki ste ga uporabili za skupno rabo vsebine prek vašega Google Računa. Identiteta vašega Googlovega profila se lahko prikaže drugim, ki pozna vaš e-poštni naslov ali druge identifikacijske podatke o vas.

Google lahko objavi zbirno statistiko o dejavnostih uporabnikov +1 in jih razkrije uporabnikom in partnerjem, kot so založniki, oglaševalci ali povezana spletna mesta. Poleg zgoraj navedenih oblik uporabe se bodo informacije, ki jih boste posredovali, uporabljale v skladu s trenutnim Googlovim pravilnikom o zasebnosti. Za več informacij o tej temi glejte Googlov pravilnik o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

1.3. Vimeo

Naša spletna stran uporablja vtičnike Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ZDA. Z ogledom ene od naših strani z vtičnikom Vimeo boste povezani s strežniki Vimeo. Posledično se podatki, ki so jih obiskali naši strani, prenašajo na Vimeo. Če ste prijavljeni v svoj račun Vimeo, omogočite Vimeo, da poveže vaš vstop v surfanje neposredno z vašim osebnim profilom. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz računa. Za nadaljnje informacije o obdelavi uporabniških podatkov glejte politiko zasebnosti Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

1.4. Twitter

Naša spletna stran vsebuje vtičnike družbe Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA. Ko uporabljate funkcijo Twitter in funkcijo Retweet, bodo obiskane spletne strani dodane na vaš račun v storitvi Twitter in razkrite drugim uporabnikom. Podatki bodo preneseni tudi v Twitter.

Opozarjamo vas na dejstvo, da mi kot operater spletnega mesta ne vemo, kateri podatki so objavljeni v Twitterju. Za več informacij o tej temi glejte Twitterjevo politiko zasebnosti: https://twitter.com/privacy.

Nastavitve zasebnosti lahko spremenite v nastavitvah računa: http://twitter.com/account/settings.

2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Člen 6 (1) (a) BDPR služi kot pravna podlaga za obdelavo podatkov s soglasjem uporabnika.

3. Pravica do ugovora in zavrnitev

Uporabnik lahko kadar koli umakne svojo privolitev. Uporabnik lahko deaktivira družabne vtičnike in izbriše piškotke.

IX. Storitve analitike spletnih strani

1. Storitve analitike spletnih strani

1.1. Google analitika

Ta spletna stran uporablja Google Analytics, storitev za spletno analitiko podjetja Google, Inc. (www.google.com). Google Analytics uporablja piškotke. To so besedilne datoteke, ki so shranjene na vašem računalniku in omogočajo analizo uporabe naše spletne strani. Informacije, ki jih ustvarjajo piškotki o vaši uporabi te spletne strani, se običajno prenašajo na Googlov strežnik v ZDA in se tam shranjujejo. Če pa je na tem spletnem mestu aktivirana anonimnost IP-ja, Google prekine vaš IP-naslov v državah članicah Evropske unije ali drugih pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, preden se prenese na Googlov strežnik. Samo v izjemnih primerih se bo celoten naslov IP posredoval Googlovemu strežniku v ZDA, kjer bo tam obdelan. Za to spletno mesto smo aktivirali anonimizacijo IP. Google bo v našem imenu te informacije uporabljal za namene ocenjevanja vaše uporabe spletnega mesta, zbiranja poročil o dejavnostih na spletnem mestu in zagotavljanja drugih storitev v zvezi z uporabo spletnega mesta in interneta. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje kot del storitev Google Analytics, ne bo združen z nobenim drugim Googlovim podatkom.

2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatko

Člen 6 (1) (a) BDPR služi kot pravna podlaga za obdelavo podatkov s soglasjem uporabnika.

Te funkcije uporabljamo za analizo uporabe spletnega mesta in za namene ponovnega trženja. Ti nameni predstavljajo naš legitimni interes v skladu s čl. 6 (1) (f) BDPR.

3. Pravica do ugovora in zavrnitev

Brskalniku lahko preprečite namestitev in shranjevanje piškotkov s spreminjanjem nastavitev brskalnika. Vendar pa želimo poudariti, da v takem primeru morda ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij te spletne strani.

Poleg tega lahko preprečite zbiranje podatkov, ki jih ustvarjajo piškotki in se nanašajo na vašo uporabo tega spletnega mesta (vključno z vašim IP naslovom) in obdelavo teh podatkov s strani Googla, tako da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na spletnem mestu:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Namesto vtičnika brskalnika lahko kliknete to povezavo, da Google Analytics v prihodnje preprečite odkrivanje na tem spletnem mestu. Ko kliknete to povezavo, se bo na vašo terminalno napravo namestil piškotek za izklop. Če piškotke izbrišete, boste morali ponovno klikniti povezavo.

3.1. Google Fonts

Ta spletna stran uporablja zunanje pisave (Google Fonts). Google Fonts so storitev družbe Google, Inc. Te spletne pisave so integrirane s klicem strežnika. Ponavadi se imenuje Googlov strežnik v ZDA. Na ta način bo na strežniku sporočeno, katere od naših strani ste obiskali. Še več, IP naslov brskalnika terminalske naprave, ki ga uporablja obiskovalec te spletne strani, bo shranil Google. Za dodatne informacije si oglejte Googlov pravilnik o zasebnosti, tako da sledite tej povezavi: www.google.com/policies/privacy/.
https://fonts.google.com/about

3.2. Google reCAPTCHA

Ta spletna stran uporablja storitev reCAPTCHA, ki jo zagotavlja Google, Inc. Ta storitev pomaga razlikovati človeške vnose od goljufivega samodejnega vnosa v stroj. Če želite to razlikovati, se naslov IP posreduje Googlu. V ta namen bo vaš vnos posredovan Googlu za nadaljnjo obdelavo. Googlov naslov IP bo med državami članicami Evropske unije ali drugimi pogodbenicami Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru skrajšan, preden se pošlje na Googlov strežnik. Samo v izjemnih primerih se bo celoten naslov IP posredoval Googlovemu strežniku v ZDA, kjer bo tam obrezan. Kot upravljavec te spletne strani smo omogočili Googlu, da te informacije uporabi za ocenjevanje vaše uporabe te storitve. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje kot del storitve reCAPTCHA, ne bo združen z nobenim drugim Googlovim podatkom. Za te podatke se uporabljajo različni Googlovi predpisi o zasebnosti. Za dodatne informacije o Googlovem pravilniku o zasebnosti kliknite spodnjo povezavo: https://www.google.com/policies/privacy/.

3.3. Google Maps

To spletno mesto uporablja Google Zemljevide za vizualno prikazovanje geografskih informacij. Ko obiskovalci te spletne strani uporabljajo Google Zemljevide, bo Google zbiral, obdeloval in uporabljal podatke, pridobljene prek funkcij Zemljevidov. Za dodatne informacije o Googlovi politiki obdelave podatkov si oglejte Googlov pravilnik o zasebnosti: https://www.google.com/policies/privacy/. To spletno mesto uporablja Google Zemljevide za vizualno prikazovanje geografskih informacij. Ko obiskovalci te spletne strani uporabljajo Google Zemljevide, bo Google zbiral, obdeloval in uporabljal podatke, pridobljene prek funkcij Zemljevidov. Za dodatne informacije o Googlovi politiki obdelave podatkov si oglejte Googlov pravilnik o zasebnosti:http://www.dataliberation.org/.

X. Storitve oglaševanja in trženja

1. Facebookov posnetek sledenja konverzijam

Z vašim soglasjem naša spletna stran uporablja storitev slikovnih pik za sledenje konverzijam podjetja Facebook, Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ZDA. To nam omogoča, da sledimo dejanjem naših uporabnikov, potem ko so bili preusmerjeni na našo spletno stran s klikom na Facebook oglas. Na ta način lahko beležimo učinkovitost Facebook oglasov za namene statističnih in tržnih raziskav. Zbrani podatki ostajajo anonimni. To pomeni, da nimamo dostopa do osebnih podatkov posameznih uporabnikov. Namesto tega zbrane podatke Facebook hrani in obdeluje. V zvezi s tem vam svetujemo glede na trenutno razpoložljive informacije. Facebook lahko poveže te podatke s podatki vašega Facebook računa. Facebook podatke uporablja v lastne oglaševalske namene v skladu s svojo politiko ravnanja s podatki: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Sledenje povezavam omogoča Facebooku in njegovim partnerjem, da vam prikažejo oglase na Facebooku in zunaj njega. V ta namen bodo piškotki shranjeni v računalnik.

Kliknite tukaj, če želite umakniti soglasje: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

1.1. Facebook retargeting, Facebook po meri občinstva

Ta spletna stran uporablja funkcijo preusmeritve ciljnih skupin Facebook, Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ZDA. Ko obiščete našo spletno stran, vzpostavite neposredno povezavo med brskalnikom in strežnikom Facebook prek oznak za ponovno ciljanje. Zato bo Facebook prejel informacije, da ste obiskali našo spletno stran z vašim IP naslovom. To Facebooku omogoča, da obisk naše spletne strani poveže z vašim računom. Tako zbrane podatke lahko uporabimo za prikazovanje Facebook oglasov. Opozarjamo vas na dejstvo, da mi kot operater spletnega mesta ne vemo, kateri podatki se posredujejo Facebooku in kako se uporabljajo. Za več informacij o tej temi si oglejte politiko podatkov o Facebooku: https://www.facebook.com/policy.

Kliknite tukaj, če želite umakniti soglasje: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Člen 6 (1) (a) BDPR služi kot pravna podlaga za obdelavo podatkov s soglasjem uporabnika.

Ta orodja uporabljamo za analizo vzorcev uporabe spletnih strani in za promocijske dejavnosti, ki so med drugim potrebne za financiranje naše spletne strani. Ti nameni predstavljajo naš legitimni interes za obdelavo podatkov v skladu s čl. 6 (1) (f) BDPR.

XI. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Če se obdelujejo vaši osebni podatki, se štejete za posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, v smislu BDPR. To pomeni, da imate proti upravitelju naslednje pravicr:

1. pravico do dostopa

Imate pravico od upravljavca pridobiti potrditev o tem, ali osebne podatke v zvezi z vami obdelujemo ali ne.

V tem primeru imate pravico do dostopa do naslednjih informacij upravljalca:

 1. Nameni, za katere se obdelujejo osebni podatki
 2. Kategorije obdelanih osebnih podatkov
 3. Prejemniki ali kategorije prejemnikov, katerim so bili ali bodo razkriti osebni podatki, ki se nanašajo na vas
 4. The envisaged period for which personal data concerning you will be stored, or, if exact statements regarding the period are not possible, the criteria used to determine that period
 5. Obstoj pravice zahtevati, da upravljavec popravi ali izbriše osebne podatke, ki se nanašajo na vas, ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, ali ugovarjanje takšni obdelavi
 6. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
 7. Vse razpoložljive informacije o viru podatkov, če se osebni podatki ne zbirajo od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
 8. Obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem, naveden v čl. 22 (1) in (4) BDPR, in vsaj v teh primerih, pomembne informacije o vključeni logiki, pa tudi pomen in predvidene posledice takšne obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Imate pravico do obveščenosti o tem, ali se vaši osebni podatki prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. V tem okviru lahko zahtevate, da ste obveščeni o ustreznih zaščitnih ukrepih v skladu s čl. 46 BDPR, ki se nanaša na prenos.

2. Pravica do popravka

Imate pravico, da od upravljavca zahtevate popravek in / ali dopolnitev, če so obdelani osebni podatki, ki se nanašajo na vas, nepravilni ali nepopolni. Upravljavec je dolžan popravo opraviti brez nepotrebnega odlašanja.

3. Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico, da od upravljavca zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, kadar velja eno od naslednjega:

 1. Pravočasnost osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, izpodbijate v obdobju, ki upravljavcu omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov.
 2. Obdelava je nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe.
 3. Upravljavec ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelave, vendar jih potrebujete za vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov.
 4. Obdelavi ste ugovarjali v skladu s čl. 21 (1) BDPR, in preverjanje, ali upravičeni razlogi upravljavca razveljavijo vaše razloge, še vedno teče.

Če je bila obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami omejena, se lahko ti podatki, razen shranjevanja, obdelujejo samo z vašim soglasjem ali za ustanovitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge naravne ali pravno osebo ali zaradi pomembnega javnega interesa EU ali države članice.

Če je bila obdelava omejena zaradi zgoraj navedenih razlogov, vas bo upravljavec obvestil, preden bo omejitev obdelave odpravljena.

4. Pravica do izbrisa

4.1. Obveznost brisanja osebnih podatkov

Imate pravico, da od upravljavca zahtevate izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, brez nepotrebnega odlašanja, in upravljavec je dolžan izbrisati podatke brez nepotrebnega odlašanja, kadar velja eden od naslednjih razlogov.:

 1. Osebni podatki, ki se nanašajo na vas, niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani.
 2. Ste umaknili svojo privolitev, na kateri temelji obdelava, v skladu s čl. 6 (1) (a) ali čl. 9 (2) (a) BDPR in ni druge pravne podlage za obdelavo.
 3. Ugovarjate obdelavi v skladu s čl. 21 (1) BDPR in ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi za obdelavo ali nasprotujete obdelavi v skladu s čl. 21 (2) BDPR.
 4. Osebni podatki o vas so bili nezakonito obdelani.
 5. Osebni podatki, ki se nanašajo na vas, morajo biti izbrisani zaradi skladnosti s pravno obveznostjo v EU ali zakonodaji države članice, ki velja za upravljavca.
 6. Osebni podatki, ki se nanašajo na vas, so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz čl. 8 (1) BDPR.

4.2. Obveščanje tretjih oseb

Če je upravljavec dal osebne podatke, ki se nanašajo na vas, in v skladu s čl. 17 (1) BDPR obstojijo razlogi za izbris podatkov, bo upravljavec ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejel razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, da obvesti upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, da ste kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, zahtevali, da mora upravljavec izbrisati vse povezave do teh osebnih podatkov in jih ne sme kopirati ali posnemati.

4.3. Izjeme

Pravica do izbrisa se ne uporablja, kadar je obdelava potrebna:

 1. Za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in obveščanja
 2. Za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki zahteva obdelavo v skladu z zakonodajo EU ali države članice, za katero je upravljavec podvržen, ali za opravljanje naloge, ki se opravlja v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu
 3. Iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja v skladu s čl. 9 (2) (h) in (i) ter čl. 9 (3) BDPR
 4. Za namene arhiviranja v javnem interesu, znanstvene ali zgodovinske raziskovalne namene ali statistične namene v skladu s čl. 89 (1) BDPR, kolikor je verjetno, da bo pravica iz (1) onemogočila ali resno ogrozila doseganje ciljev te obdelave
 5. Za ustanovitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov

5. Pravica do obveščenosti

Če ste uveljavili pravico do popravka, izbrisa ali omejitve obdelave proti upravljavcu, vas je upravljavec dolžan obvestiti o vsakemu popravku ali izbrisu osebnih podatkov ali omejitvi obdelave ali posredovanje vsakemu prejemniku, kateremu so bili razkriti osebni podatki, ki se nanašajo na vas, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmerne napore.

Imate pravico biti obveščeni o prejemnikih.

6. Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico do prejemanja osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas in ki ste jih posredovali upravljavcu v strukturirani, običajno uporabljeni in strojno berljivi obliki. Prav tako imate pravico, da omenjene podatke posredujete drugemu upravljavcu brez oviranja od upravljavca, kateremu so bili posredovani osebni podatki:

 • če obdelava temelji na soglasju v skladu s čl. 6 (1) (a) ali čl. 9 (2) (a) BDPR ali na pogodbo v skladu s čl. 6 (1) (b) BDPR in
 • če obdelava poteka avtomatizirano.

Pri uveljavljanju te pravice do prenosljivosti podatkov imate tudi pravico, da se zadevni osebni podatki posredujejo neposredno iz enega krmilnika v drugega, kadar je to tehnično izvedljivo. Ta pravica ne sme negativno vplivati na pravice in svoboščine drugih.

Pravica do prenosljivosti podatkov ne velja za obdelavo osebnih podatkov, ki so potrebni za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javnih pooblastil, dodeljenih upravljavcu.

7. Pravica do ugovora

Imate pravico, da zaradi razlogov, ki se nanašajo na vašo posebno situacijo, kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas na podlagi čl. 6 (1) (e) ali (f) BDPR, vključno s profiliranjem na podlagi teh določb.

Upravljavec ne bo več obdeloval osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, razen če upravljavec dokaže nujne upravičene razloge za obdelavo, ki prevlada nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali če se obdelava opravi za vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov.

adfdf

Če se osebni podatki, ki se nanašajo na vas, obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas za takšno trženje, kar vključuje tudi profiliranje v obsegu, ki je povezan s takšnim neposrednim trženjem. >

Če nasprotujete obdelavi za namene neposrednega trženja, osebni podatki, ki se nanašajo na vas, ne bodo več obdelani za te namene.

V okviru uporabe storitev informacijske družbe in ne glede na Direktivo 2002/58 / ES lahko uveljavljate pravico do ugovora z avtomatiziranimi sredstvi z uporabo tehničnih specifikacij.

8. Pravica do preklica izjave o soglasju v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov

Imate pravico, da kadar koli umaknete izjavo o soglasju v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov. Umik soglasja ne posega v zakonitost obdelave, ki je bila opravljena na podlagi soglasja, preden je bila odvzeta.

9. Avtomatizirano individualno odločanje, vključno s profiliranjem

You have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning you or significantly affects you in a similar way.

To ne velja, če je odločitev

 1. potrebna za sklenitev ali izvedbo pogodbe med vami in upravljavcem podatkov;
 2. je upravljalec pooblaščen z zakonodajo EU ali države članice, v kateri se nahaja, in ki določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito vaših pravic in svoboščin ter zakonitih interesov; or
 3. temelji na vašem izrecnem soglasju.

Vendar te odločitve ne smejo temeljiti na posebnih kategorijah osebnih podatkov iz člena 13 (2) in 9 (1) BDPR, razen če je predviden člen 9 (2) (a) ali (g) BDPR, in da so na voljo ustrezni ukrepi za zaščito vaših pravic in svoboščin ter legitimnih interesov.

V primerih, navedenih v (1) in (3), bo upravljavec podatkov izvajal ustrezne ukrepe za zaščito vaših pravic in svoboščin ter legitimnih interesov, vključno z vsaj pravico do človekovega posredovanja s strani upravljavca, izraziti svoje stališče in izpodbijati odločitev.

10. Right to lodge a complaint with a supervisory authority

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici vašega običajnega prebivališča, delovnega mesta ali kraja domnevne kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, krši določila GDPR.

Nadzorni organ, pri katerem je bila vložena pritožba, bo pritožnika obvestil o napredku in izidu pritožbe, vključno z možnostjo pravnega sredstva v skladu s čl. 78 BDP.

 • Johann Grander Sen.

  (1930 - 2012)

  "Niti dve vodi nista enaki."

Glasilo

Naročite se na naše novice in dobite ekskluzivni dostop do zanimivih informacij.

S klikom na gumb "Naroči se" se strinjate z našo politiko zasebnosti.
×
 
Vas zanima najboljša voda za vaš dom?

Naši strokovnjaki za vodo vam bodo z veseljem svetovali, brez obveznosti in skupaj z vami ustvarili vaš individualni vodni koncept - za trajnostno najboljšo vodo iz vaše pipe.